• 01t.jpg
  • 02e.jpg
  • 03t.jpg
  • 04e.jpg
  • 05t.jpg
  • 06e.jpg
  • 07t.jpg
  • 08e.jpg
  • 09t.jpg
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Окончателен технически доклад

Понеделник, 10 Юни 2013 15:17 Написана от
ИЗТЕГЛИ
Публикувана в Документи
Успешно приключи изпълнението на проект „Ефективност и качество за добро управление" по Оперативна програма „Административен капацитет" с бенефициент община Троян в партньорство с община Елванген, Германия. Договора за изпълнение на проекта е с регистрационен номер 10-16-10/09.04.2012г.Заключителна пресконференция по проекта се проведе на 22 май 2013г. в гр. Троян.Участие в пресконференцията взеха близо 50 човека – екипа по проекта от българска, представители общинска администрация, на Общински съвет Троян, на бизнеса, неправителствения сектор, гражданското общество, медии.Приветствено слово към всички присъстващи поднесе г-жа Донка Михайлова, кмет на община Троян. Пресконференцията продължи с презентация на инж. Татяна Марковска, ръководител на проекта, която направи ретроспекция…
Публикувана в Новини
Ръководството за управление на общински обекти е създадено по проект на община Троян „Ефективност и качество за добро управление", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет", разработено е от съвместна работна група, с методическата и техническа помощ от страна на екипа на „Прайм Консултинг" ООД. Проектът е насочен към общинска администрация Троян и община Елванген, които са партньори по проекта и цели повишаване на ефективността на управлението чрез прилагане на добри европейски практики. Изтеглете прикачения файл и отворете *.doc файла!
Публикувана в Документи
Страница 1 от 6

Търсене

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на