• 01t.jpg
  • 02e.jpg
  • 03t.jpg
  • 04e.jpg
  • 05t.jpg
  • 06e.jpg
  • 07t.jpg
  • 08e.jpg
  • 09t.jpg
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
13.03.2013 г. съвместен семинар на тема: "Добро управление – право и отговорност". Планирани инвестиции до 2015 год. - 10 милиона Евро за построяване на 2 училища. Бюджет: 55 млн. Евро Семинар по тематичен проект : „ Доброто управление – право и отговорност „ в заседателната зала в Община Елванген - информация от страна на Община Елванген – г-жа Баш, г-н Гресер, г-н Нагл, г-н Беклер, г-н Тролман и среща с медиите - представяне на проекта- представяне на Община Троян- представяне на Община Елванген Структура на Община Елванген в Германия Германия Баден-Вюртемберг е една от шестнадесетте федерални провинции на Германия Област…
Публикувана в Новини
12.03.2013 г. - Община Елванген - Практически занятия: Посещение на обекти общинска собственост и изслушване на информации за тяхното стопанисване от ръководителите на обектите. Комунално битов комбинат ООД - осигурява работни места, вкл. и на непълен работен ден. Извършва услуги за населението и цялостната подръжка на общински сгради, терени, пътища, паркове и градини, контрол на горския фонд. Комунално битов комбинат_1 Комунално битов комбинат_2 Комунално битов комбинат_3 Комунално битов комбинат_4 Ток, вода, топлина, газ и две бензиностанции- ООД-та. Стабилно дялово участие на общината. Инициативи за модерно развитие на дружеството. Напр. – ветрогенератори и др. възможности за производство на ел. енергия с…
Публикувана в Новини
11.03.2013 г. Практически занятия: Посещение на обекти общинска собственост и изслушване на информации за тяхното стопанисване от ръководителите на обектите. Спа- комплекс – информация от г-н Гресер – Социални функции: годишни посещения -140 000 – 150 000 души. Планирани инвестиции, осигурени с кредит около 5 000 000 Евро в нови атракции. Годишни загуби: 1 300 000 Евро. Загубите се покриват от останалите печеливши общински дружества, обединени под шапката на Холдингово дружество и разликите се допокриват от общината. Img_1 Img_2 Img_3 Img_4 Пречиствателна станция за отпадни води: механично и биологично пречистване до 98 % чистота, соларно сушене на отпадъците и производство…
Публикувана в Новини
10.03.2013 г. – 14.03.2013 г. Работното посещение се организира в рамките на 5 дни вкл. дните за пътуване от 10.03 до 14.03.2013 г., за 16 участника(15), 15(14) експерти от отдели по стопански и финансови дайности и общинския съвет и един преводач. В рамките на посещението като поддейност 1 се организира съвместeн информационен семинар “Доброто управление – право и отговорност” по темата добро управление. Проведено беше еднодневно обучение за 36 участника за запознаване с принципите на добро управление, значението и конкретните ефекти от тяхното прилагане. На участниците бяха представени документи и инициативи в областта на доброто управление, както и успешни примери…
Публикувана в Новини
Работното посещение се изпълнява по Дейност 3 от проекта и се организира в рамките на 5 дни вкл. дните за пътуване, за 16 участника, 15 експерти от отдели по стопански и финансови дейности и общинския съвет и един преводач. В рамките на посещението като поддейност 1 се организира съвместeн информационен семинар "Доброто управление – право и отговорност" по темата добро управление. Планира се еднодневно обучение за 36 участника за запознаване с принципите на добро управление, значението и конкретните ефекти от тяхното прилагане. На участниците ще бъдат представени документи и инициативи в областта на доброто управление, както и успешни примери от…
Публикувана в Новини

Търсене

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на