• 01t.jpg
  • 02e.jpg
  • 03t.jpg
  • 04e.jpg
  • 05t.jpg
  • 06e.jpg
  • 07t.jpg
  • 08e.jpg
  • 09t.jpg
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
На 31.01.2013г. се проведе работна среща с експерти от община Троян и Общински съвет Троян по тема: „Приложение на принципите за добро управление в сферата на управление на общинската собственост“ Модератор на срещата беше консултантската фирма „Прайм Консултинг“ ЕООД Участваха: Екипа за управление на проекта; Съветници от Общински съвет Троян; Експерти от Община Троян, включени в групата за обучителното пътуване в партньорската община Елванген, Германия. Общ брой на участниците – 26. Владислав Георгиев – от фирма „Прайм Консултинг“ модерираше срещата. Той обясни, че в изпълнение на договора с община Троян по проект „Ефективност и качество за добро управление“, по Дейност…
Публикувана в Новини
Наименование на дейност 2: Проучване и оценка на състоянието в двете администрации по прилагане на принципите на добро управление и ефективно разходване на бюджетни средства Предлаган подход за изпълнение на дейността: С цел ефективно изпълнение на под – дейностите по дейност 2, предлагаме провеждането на проучването за прилагане на принципите за добро управление в община Троян (под – дейност 2.1.) и интервюто със служители на община Троян относно управление на общински обекти (под – дейност 2) да се проведе във вид на еднодневно обсъждане в рамките на две работни сесии. По време на обсъждането ще се дискутират принципите на добро…
Публикувана в Новини
НАПРЕДЪК на проект № 10-16-10/09.04.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“ - „Ефективност и качество за добро управление“ Бенефициент „Община Троян“ Обща цел: Повишаване ефективността на управлението чрез прилагане на добри европейски практики в областта на оптимизиране на разходите по управление на публична собственост Спецефични цели: Създаване на условия за прилагане на добри европейски практики в областта на управлението на общински обекти и оптимизиране на разходите. Създаване на инструменти за по-ефективно управление на общински имоти. Повишаване на капацитета на експертите в общинска администрация Троян с цел прилагане на принципите на доброто управление. Повишаване на капацитета на експертите в общинска администрация…
Публикувана в Новини

Търсене

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на