• 01t.jpg
  • 02e.jpg
  • 03t.jpg
  • 04e.jpg
  • 05t.jpg
  • 06e.jpg
  • 07t.jpg
  • 08e.jpg
  • 09t.jpg
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
Дата 22 май 2013 г. (сряда), гр. Троян Час Теми 11:00 - 11:00 Откриване на конференцията 11:05 - 11:15 Обръщение към участниците - г–жа Донка Михайлова, кмет на община Троян 11:15 - 11:35 Представяне на постигнатите резултати по проект „Ефективност и качество за добро управление“ – г–жа Татяна Марковска, ръководител проект, община Троян 11:35 - 11:50 Представяне на степента на съответствие между направените препоръки от гражданите с постигнатите резултати в рамките на проекта – Владислав Георгиев, ръководител екип - „Прайм консултинг“ ООД 11:50 - 12:00 Въпроси на местната общност и медиите
Публикувана в Новини
Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,Във връзка с изпълнение на проект „Ефективност и качество за добро управление", на община ТРОЯН за осигуряване на качествени и ефективни експертни услуги свързани с извършване на проучвания, анализи, консултации и разработване на документи за прилагане на добри практики, финансиран по ОП „Администратичен капацитет" , Ви каним да участвате в заключителна пресконференция по проекта.Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост резултатите постигнати при изпълнението на проекта.Пресконференцията ще се проведе на 22.05.2013 г., от 11.00 часа в салона на община Троян, град Троян. пл. „Възраждане" № 1 на І етаж.Участие в нея ще…
Публикувана в Новини
Обучително пътуване на експерти от община Троян в общината-партньор Елванген, Германия с цел тестване на инструкциите и усвояване на практически умения за управление на общински обекти по проект „Ефективност и качество за добро управление" по Оперативна програма „Административен капацитет"ОПАКРеализиране на Дейност 6 от проекта Обучителното пътуване се организира за 6 участника, 5 представители от община Троян, членове на смесената работна група, както и един преводач. Пътуването в общината партньор е в рамките на седем дни, включително дните за пътуване. По време на престоя смесената работна група ще тества в реална работна среда разработените инструкции и система за мониторинг. Чрез "работа…
Публикувана в Новини
Доклад за изпълнение на Дейност 3 по проект „ЕФЕКТИВНОСТ И КАЧЕСТВО ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" на Община Троян по договор 10-16-10/09.04.2012 г. „Работно посещение на експерти от Община Троян в Община Елванген, Германия за информация и практика" от 10-14 март, 2013 г. Изтеглете прикачения файл и отворете *.doc файла!
Публикувана в Документи
Проведена е конференция “Доброто управление – гаранция за ефективност и ефикасност”по проект „Ефективност и качество за добро управление, който се реализира от Община Троян по Оперативна програма „Административен капацитет“(ОПАК), Дейност 4 Конференцията се проведе на 15 и 16 април, 2013г в община Троян. В нея взеха участие 5 експерти от община Елванген, Германия – Г-жа Ингрид Баш, Г-н Вили Грессер, Г-н Улрих Нагл, Г-н Александър Реншлер и Г-жа Бирте Еленброк. Конференцията се организира в община Троян в рамките на два дни. В нея вземха участие 55 представители на двете общинските администрации и Общински съвет Троян. През първия ден присъстващите се…
Публикувана в Новини
НАПРЕДЪК на проект № 10-16-10/09.04.2012г., „Ефективност и качество за добро управление" по Оперативна програма „Административен капацитет" ОПАК)към 24.04.2013 г. 1. Подготовка и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки. Проведени са 5 процедури. Сключени са договори със следните изпълнители: Фирма "Консултантска група за обществени поръчки" ЕООД за „Подготовка на документи за провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител за осигуряване на информация и публичност, на логистични услуги, на консултантски услуги и на одит по проект „Ефективност и качество за добро управление"; „Прайм Консултинг" ООД за „Извършване на консултантски услуги по проект „Ефективност и качество за добро управление"; „Атлас…
Публикувана в Новини

Търсене

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на