Документи

Окончателен технически доклад

Понеделник, 10 Юни 2013 15:17 Написана от
ИЗТЕГЛИ
Публикувана в Документи
Ръководството за управление на общински обекти е създадено по проект на община Троян „Ефективност и качество за добро управление", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет", разработено е от съвместна работна група, с методическата и техническа помощ от страна на екипа на „Прайм Консултинг" ООД. Проектът е насочен към общинска администрация Троян и община Елванген, които са партньори по проекта и цели повишаване на ефективността на управлението чрез прилагане на добри европейски практики. Изтеглете прикачения файл и отворете *.doc файла!
Публикувана в Документи
Страница 1 от 5

Търсене

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на