Сравнителен анализ / 28.03.2013 г.

Сряда, 10 Април 2013 15:31 Написана от  Община Троян

I. Проучване на информираността на служителите и оценка на степента на прилагане на принципите на добро управление в община Троян и община Елванген и досегашния опит и практики в тяхната работа.

II. Задачи, услуги, организационна структура и практики в двете общини в областта на управление на общински обекти.

Прочетена 1467 пъти

Търсене

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на