Ръководството за управление на общински обекти

Вторник, 04 Юни 2013 16:19 Написана от  Община Троян

Ръководството за управление на общински обекти е създадено по проект на община Троян „Ефективност и качество за добро управление", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет", разработено е от съвместна работна група, с методическата и техническа помощ от страна на екипа на „Прайм Консултинг" ООД.

Проектът е насочен към общинска администрация Троян и община Елванген, които са партньори по проекта и цели повишаване на ефективността на управлението чрез прилагане на добри европейски практики.

 

Изтеглете прикачения файл и отворете *.doc файла!

Прочетена 2216 пъти

Търсене

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на