Новини

Успешно приключи изпълнението на проект „Ефективност и качество за добро управление" по Оперативна програма „Административен капацитет" с бенефициент община Троян в партньорство с община Елванген, Германия. Договора за изпълнение на проекта е с регистрационен номер 10-16-10/09.04.2012г.Заключителна пресконференция по проекта се проведе на 22 май 2013г. в гр. Троян.Участие в пресконференцията взеха близо 50 човека – екипа по проекта от българска, представители общинска администрация, на Общински съвет Троян, на бизнеса, неправителствения сектор, гражданското общество, медии.Приветствено слово към всички присъстващи поднесе г-жа Донка Михайлова, кмет на община Троян. Пресконференцията продължи с презентация на инж. Татяна Марковска, ръководител на проекта, която направи ретроспекция…
Публикувана в Новини
Дата 22 май 2013 г. (сряда), гр. Троян Час Теми 11:00 - 11:00 Откриване на конференцията 11:05 - 11:15 Обръщение към участниците - г–жа Донка Михайлова, кмет на община Троян 11:15 - 11:35 Представяне на постигнатите резултати по проект „Ефективност и качество за добро управление“ – г–жа Татяна Марковска, ръководител проект, община Троян 11:35 - 11:50 Представяне на степента на съответствие между направените препоръки от гражданите с постигнатите резултати в рамките на проекта – Владислав Георгиев, ръководител екип - „Прайм консултинг“ ООД 11:50 - 12:00 Въпроси на местната общност и медиите
Публикувана в Новини
Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,Във връзка с изпълнение на проект „Ефективност и качество за добро управление", на община ТРОЯН за осигуряване на качествени и ефективни експертни услуги свързани с извършване на проучвания, анализи, консултации и разработване на документи за прилагане на добри практики, финансиран по ОП „Администратичен капацитет" , Ви каним да участвате в заключителна пресконференция по проекта.Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост резултатите постигнати при изпълнението на проекта.Пресконференцията ще се проведе на 22.05.2013 г., от 11.00 часа в салона на община Троян, град Троян. пл. „Възраждане" № 1 на І етаж.Участие в нея ще…
Публикувана в Новини
Обучително пътуване на експерти от община Троян в общината-партньор Елванген, Германия с цел тестване на инструкциите и усвояване на практически умения за управление на общински обекти по проект „Ефективност и качество за добро управление" по Оперативна програма „Административен капацитет"ОПАКРеализиране на Дейност 6 от проекта Обучителното пътуване се организира за 6 участника, 5 представители от община Троян, членове на смесената работна група, както и един преводач. Пътуването в общината партньор е в рамките на седем дни, включително дните за пътуване. По време на престоя смесената работна група ще тества в реална работна среда разработените инструкции и система за мониторинг. Чрез "работа…
Публикувана в Новини
Проведена е конференция “Доброто управление – гаранция за ефективност и ефикасност”по проект „Ефективност и качество за добро управление, който се реализира от Община Троян по Оперативна програма „Административен капацитет“(ОПАК), Дейност 4 Конференцията се проведе на 15 и 16 април, 2013г в община Троян. В нея взеха участие 5 експерти от община Елванген, Германия – Г-жа Ингрид Баш, Г-н Вили Грессер, Г-н Улрих Нагл, Г-н Александър Реншлер и Г-жа Бирте Еленброк. Конференцията се организира в община Троян в рамките на два дни. В нея вземха участие 55 представители на двете общинските администрации и Общински съвет Троян. През първия ден присъстващите се…
Публикувана в Новини
НАПРЕДЪК на проект № 10-16-10/09.04.2012г., „Ефективност и качество за добро управление" по Оперативна програма „Административен капацитет" ОПАК)към 24.04.2013 г. 1. Подготовка и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки. Проведени са 5 процедури. Сключени са договори със следните изпълнители: Фирма "Консултантска група за обществени поръчки" ЕООД за „Подготовка на документи за провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител за осигуряване на информация и публичност, на логистични услуги, на консултантски услуги и на одит по проект „Ефективност и качество за добро управление"; „Прайм Консултинг" ООД за „Извършване на консултантски услуги по проект „Ефективност и качество за добро управление"; „Атлас…
Публикувана в Новини
Конференцията ще се проведе на 15 и 16 април в община Троян. В нея ще вземат участие 5 експерти от община Елванген, Германия. Конференцията се организира в община Троян в рамките на два дни. В нея ще вземат участие 35 представители на двете общинските администрации и Общински съвет Троян. През първия ден присъстващите ще се запознаят с резултатите от анализа, изготвен по дейност 2. Представители от община Троян, участвали в работното посещение в община Елванген, ще споделят свои впечатления чрез представяне на обобщения доклад, изготвен по дейност 3. Представители на двете общини ще представят своя опит в областта на управлението…
Публикувана в Новини
Eфективно комунално управление Делегация на Община Троян, България разглежда общинските фирми Финансирането на обмяната на положителен опит между общините Троян и Елванген се финансира със средства на ЕС. Елванген и град Троян, България участват в партньорски проект „Good management – right and responsibility". До четвъртък 11 експерта от общината и 3 съветника от Троян са гости на нашия град, за да научат, как тук се ръководят общинските фирми и как се управлява общинската собственост. Герхард Кьонигер Елванген: „Обмяната на опит с град Троян премина през различни етапи обясни главния кмет Карл Хилзенбек в сряда в общината пред общинските служители и…
Публикувана в Новини
13.03.2013 г. съвместен семинар на тема: "Добро управление – право и отговорност". Планирани инвестиции до 2015 год. - 10 милиона Евро за построяване на 2 училища. Бюджет: 55 млн. Евро Семинар по тематичен проект : „ Доброто управление – право и отговорност „ в заседателната зала в Община Елванген - информация от страна на Община Елванген – г-жа Баш, г-н Гресер, г-н Нагл, г-н Беклер, г-н Тролман и среща с медиите - представяне на проекта- представяне на Община Троян- представяне на Община Елванген Структура на Община Елванген в Германия Германия Баден-Вюртемберг е една от шестнадесетте федерални провинции на Германия Област…
Публикувана в Новини
12.03.2013 г. - Община Елванген - Практически занятия: Посещение на обекти общинска собственост и изслушване на информации за тяхното стопанисване от ръководителите на обектите. Комунално битов комбинат ООД - осигурява работни места, вкл. и на непълен работен ден. Извършва услуги за населението и цялостната подръжка на общински сгради, терени, пътища, паркове и градини, контрол на горския фонд. Комунално битов комбинат_1 Комунално битов комбинат_2 Комунално битов комбинат_3 Комунално битов комбинат_4 Ток, вода, топлина, газ и две бензиностанции- ООД-та. Стабилно дялово участие на общината. Инициативи за модерно развитие на дружеството. Напр. – ветрогенератори и др. възможности за производство на ел. енергия с…
Публикувана в Новини
Страница 1 от 2

Търсене

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на