Провеждане на конференция “Доброто управление – гаранция за ефективност и ефикасност”по проект „Ефективност и качество за добро управление, който се реализира от Община Троян по Оперативна програма „Административен капацитет“(ОПАК), Дейност 4

Сряда, 10 Април 2013 15:44 Написана от  Община Троян

 

Конференцията ще се проведе на 15 и 16 април в община Троян. В нея ще вземат участие 5 експерти от община Елванген, Германия.

Конференцията се организира в община Троян в рамките на два дни. В нея ще вземат участие 35 представители на двете общинските администрации и Общински съвет Троян.

През първия ден присъстващите ще се запознаят с резултатите от анализа, изготвен по дейност 2. Представители от община Троян, участвали в работното посещение в община Елванген, ще споделят свои впечатления чрез представяне на обобщения доклад, изготвен по дейност 3. Представители на двете общини ще представят своя опит в областта на управлението на общински обекти като запознаят участниците с принципите на работа, въведени механизми и инструменти за постигане на оптимални резултати. От партньора се очаква да представи детайлно опита на община Елванген, предприети промени или въведени нови инструменти, включително по аутсорсинг на услуги и съответно как тези решения са се отразили върху ефективността на разходите.

През втория ден участниците ще дискутират резултатите от сравнителния анализ и конкретни теми и въпроси, които те целят да подобрят в областта на управлението на терени и обекти от местно значение за обществено ползване. Конференцията ще набележи конкретни мерки за подобряване ефективността на управлението чрез взаимстване на методи и решения на партньорската организация като конкретна следваща стъпка от процеса на "бенчмаркинг". По време на събитието ще се сформира съвместна работна група с представители от двете общини, която да бъде основното звено за по-нататъшно задълбочено проучване, обмяна на опит и съвместна работа по създаване на инструмент, който да се използва в двете общини за повишаване на ефективността. Работната група ще се сътои от 10 експерта от двете общини с отговорности в съответните отдели. Тя ще осъществява своите дискусии и разработки като използва съвременните средства за онлайн базирана комуникация.

Прочетена 595 пъти

Търсене

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на