Покана за Участие в пресконференция по проект „Ефективност и качество за добро управление“, изпълняван от община Троян в партньорство с община Елванген, Германия

Вторник, 21 Май 2013 08:47 Написана от  Община Троян

Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с изпълнение на проект „Ефективност и качество за добро управление", на община ТРОЯН за осигуряване на качествени и ефективни експертни услуги свързани с извършване на проучвания, анализи, консултации и разработване на документи за прилагане на добри практики, финансиран по ОП „Администратичен капацитет" , Ви каним да участвате в заключителна пресконференция по проекта.
Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост резултатите постигнати при изпълнението на проекта.
Пресконференцията ще се проведе на 22.05.2013 г., от 11.00 часа в салона на община Троян, град Троян. пл. „Възраждане" № 1 на І етаж.
Участие в нея ще вземат Кмета на Община Троян – г-жа Михайлова, представители на общинска администрация Троян, експерти работили по проекта, представители на медиите и местната общност.

С уважение:
инж. Татяна Марковска,
ръководител проект


„Проект „Ефективност и качество за добро управление"се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"

Прочетена 852 пъти

Търсене

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на