Партньорство

Сряда, 09 Януари 2013 16:19 Написана от  Община Троян

Град Елванген се намира в източната част на област Баден-Вюртемберг, Германия.  Разположен е в долината на река Ягст, която тече през града от юг на север.

Градът се развива от началото на 7 век, като алеманско селище, разположено близо до франко-швабската граница.  През 764 година френските благородници Хариолф и Ерлолф основават бенедиктски манастир на хълм близо до селището.   От 870 до 873 година Св. Методий е заточен в бенедиктинският манастир в Елванген, след като е арестуван от Ерманри, епископ на Пасау. Методи е освободен през 873 година благодарение на намесата на папа Йоан VIII.  В центъра на града се намира българският параклис „Св. св. Кирил и Методий".  На площад „Св. Методий" има паметна плоча на Св. Методий, поставена от признателни българи. През 2010 година параклисът е изписан от зографите Цветко Цветков и Валентин Витанов. Изписването е поръчано и платено от българската държава.

Всяка година на 24 май на площад „Св. Методий", от българи-емигранти и студенти се организира тържество по случай празника на българската писменост. На тържествата присъстват посланикът на България и много гости от България. В последните години честванията стават все по-големи.

Партньорството на Троян с Елванген продължава шеста година. Осъществени са oбмени на ученически групи. По покана на Младежки център през 2012 година група от 16 младежи от Троян бе на едноседмично гостуване в Елваген.Там групата беше посрещната от младежи от града, специално за троянските младежи бяха организирани различни състезания, среща с Кмета на Елванген  и мероприятия, които са довели до трайни запознанства и приятелства. Младите хора са дискутирали възможностите за съвместно участие в младежки европейски проекти.

В Община Троян през 2011 година беше разработен проект по ОПАК (оперативна програма „Административен капацитет") –„Ефективност и качество за добро управление", с партньор –община Елванген. Проекта беше одобрен от Управляващия орган на  програмата и Г-жа Донка Михайлова, кмета на община Троян подписа на 09.04.2012г. договор за изпълнение на дейностите. Времето за реализиране на дейностите е 14 месеца от деня на сключване на договора. Стойността на проекта е 313 138 лв. Екипа за управление на проекта е: инж. Татяна Марковска-ръководител на проекта; Диана Лалева-координатор; Борислава Василковска – счетоводител; Г-н Бернд Беклер –организационен координатор- от партньорския град Елванген.

През месец септември на работно посещение беше поканена Г-жа Донка Михайлова – Кмета на община Троян, Г-н Минко Акимов-Председателя на общинския съвет, в делегацията бяха поканени и Ръководителя на проекта - Г-жа Марковска и Координатора – Г-жа Лалева. На срещата в Елванген беше направена презентация на проекта, обсъдени бяха детайли относно изпълнението на дейностите  и ангажиментите на партньорите. Всички дейности са свързани с анализ на доброто управление в двете общини и обмена на добри практики в областта на управлението на общинската собственост.

„Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"

Прочетена 1548 пъти

Търсене

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на